W SKRÓCIE

Szybka gra wojenna dla dwóch graczy. Trwa wojna polsko-bolszewicka. Polscy i amerykańscy lotnicy starają się zatrzymać natarcie Armii Czerwonej na linii Bugu i uniemożliwić 1 Armii Konnej zajęcie Lwowa. Po raz pierwszy w historii samoloty walczą z uzbrojoną w karabiny kawalerią.

Przebieg gry

Gra jest podzielona na osiem rund (dni). Kolejne rundy zaznacza się, przesuwając wskaźnik

upływu czasu na kalendarzu widocznym u góry planszy. Gra kończy się po ruchu kawalerii

w 8. rundzie (18 sierpnia).

Runda dzieli się na turę bolszewików i turę Polaków. Każda z tych tur jest podzielona na dalsze

czynności:

Tura bolszewików

1. Ruch i ewentualne przygotowanie do strzału bolszewickiej kawalerii (s. 5–6).

2. Reorganizacja rozproszonych w poprzedniej turze oddziałów kawalerii (s. 6).

Tura Polaków

3. Ruch i atak polskich myśliwców (s. 7–9).

Każdą rundę kończy przesunięcie znacznika upływu czasu i usuwanie znaczników ostrzału

z jednostek bolszewickich.

CEL gry

Cel gry jest inny dla każdego gracza. Celem bolszewików

jest zdobycie Lwowa. Aby to osiągnąć, jeden z oddziałów

kawalerii musi znaleźć się na polu oznaczającym

Lwów. Celem polskiego lotnictwa jest zatrzymanie ataku

i niedopuszczenie kawalerii do Lwowa przez 8 dni (tur)

rozgrywki.

KONIEC gry

WARUNEK ZAKOŃCZENIA ROZGRYWKI:

• Dowolny oddział bolszewicki wkroczy na pole Lwów. Należy dokończyć bieżącą rundę (czyli rozegrać turę Polaków).
We Lwowie Polacy atakują wyłącznie oddział znajdujący się na wierzchu stosu!

• Rozgrywka kończy się po ostatniej rundzie.
Uwaga: Na koniec gracze muszą policzyć punkty zdobyte przez bolszewików (możliwe są wartości ujemne!).

Warto wiedzieć

Poniżej znajdziesz kilka informacji przydatnych podczas gry oraz prowadzenia lub sędziowania rozgrywek w ramach Olimpiady Gier Planszowych.

7 W obronie Lwowa - TUTORIAL

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

uczniów, harcerzy, graczy z klubów gier planszowych, młodzieżowe organizacje, studentów, niezrzeszonych i dorosłych do udziału w Olimpiadzie Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej.

Finały regionalne odbędą się w głównych miastach Polski,
a wielki finał odbędzie się w kwietniu 2023 roku w Warszawie.

Skip to content