OLIMPIADA GIER

W SKRÓCIE

Szybka gra wojenna dla dwóch graczy. Trwa wojna polsko-bolszewicka. Polscy i amerykańscy lotnicy starają się zatrzymać natarcie Armii Czerwonej na linii Bugu i uniemożliwić 1 Armii Konnej zajęcie Lwowa. Po raz pierwszy w historii samoloty walczą z uzbrojoną w karabiny kawalerią.

Przebieg gry

Gra jest podzielona na osiem rund (dni). Kolejne rundy zaznacza się, przesuwając wskaźnik

upływu czasu na kalendarzu widocznym u góry planszy. Gra kończy się po ruchu kawalerii

w 8. rundzie (18 sierpnia).

Runda dzieli się na turę bolszewików i turę Polaków. Każda z tych tur jest podzielona na dalsze

czynności:

Tura bolszewików

1. Ruch i ewentualne przygotowanie do strzału bolszewickiej kawalerii (s. 5–6).

2. Reorganizacja rozproszonych w poprzedniej turze oddziałów kawalerii (s. 6).

Tura Polaków

3. Ruch i atak polskich myśliwców (s. 7–9).

Każdą rundę kończy przesunięcie znacznika upływu czasu i usuwanie znaczników ostrzału

z jednostek bolszewickich.

CEL gry

Cel gry jest inny dla każdego gracza. Celem bolszewików

jest zdobycie Lwowa. Aby to osiągnąć, jeden z oddziałów

kawalerii musi znaleźć się na polu oznaczającym

Lwów. Celem polskiego lotnictwa jest zatrzymanie ataku

i niedopuszczenie kawalerii do Lwowa przez 8 dni (tur)

rozgrywki.

KONIEC gry

WARUNEK ZAKOŃCZENIA ROZGRYWKI:
Dowolny oddział bolszewicki wkroczy na pole Lwów. Należy dokończyć bieżącą rundę (czyli rozegrać turę Polaków).

We Lwowie Polacy atakują wyłącznie oddział znajdujący się na wierzchu stosu!

Rozgrywka kończy się po ostatniej rundzie.

Uwaga: Na koniec gracze muszą policzyć punkty zdobyte przez bolszewików (możliwe są wartości ujemne!).

Warto wiedzieć

Poniżej znajdziesz kilka informacji przydatnych podczas gry oraz prowadzenia lub sędziowania rozgrywek w ramach Olimpiady Gier Planszowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

uczniów, harcerzy, graczy z klubów gier planszowych, młodzieżowe organizacje, studentów, niezrzeszonych i dorosłych do udziału w Olimpiadzie Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej.

Finały regionalne odbędą się w głównych miastach Polski,
a wielki finał odbędzie się w kwietniu 2023 roku w Warszawie.

Skip to content